Návrat z adopce

z adopce se bohužel vrátil Ronny.